Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Kiedy znana jest wycena spółki i jej prognozy na przyszłość, prostsze staje się decydowanie o nowych inwestycjach lub o sprzedaży podmiotu. Zlecanie wyceny na bieżąco pozwala również w rzeczywistości śledzić rozwój spółki i decydować o jego przyszłości.

 

 

 

Wycena spółki jest przeprowadzana zarówno dla ustabilizowanych, dużych organizacji, jak i początkujących, przedsięwzięć biznesowych typu start-up. Transakcje połączenia i przejęcia są najpowszechniejszą motywacją do wyliczenia wyceny spółki. Specjaliści, jak volante.pl/wyceny-przedsiebiorstw zdradzają, że wartość spółki potrzebna jest zwłaszcza do podjęcia decyzji o kupnie lub sprzedaży danej firmy. Oprócz tego wycena spółki jest potrzebna w innych ważnych sytuacjach.

 

Najczęściej wycenę spółki przeprowadza się kiedy:

 

 

 • - trzeba ustalić cenę kupna-sprzedaży spółki lub jej udziałów

 • - do ustalenia ceny nowych udziałów lub akcji

 • - trzeba określić wysokość czynszu za dzierżawę zorganizowanej części mienia

 • - lub w sytuacji, gdy następują rozliczenia pomiędzy spadkobiercami spółki

 • - do pisania testamentu

 • - przy wstąpieniu wspólnika do spółki

 • - przy wystąpieniu wspólnika ze spółki

 • - w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami

 • - gdy dochodzi do połączenia się przedsiębiorstw

 • - przy rozstrzygnięciu o zasadności kontynuowania działalności spółki w obecnej formie wobec dostępnych alternatyw postępowania, takich jak: likwidacja, sprzedaż, zmiana branży

 • - potrzebne są zmiany formy prawnej działalności spółki

 

Tagged Under