Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

 Pojęcie e – biznesu jest niezwykle szerokim zagadnieniem obejmuje ono bowiem wszystkie działania biznesowe prowadzone za pośrednictwem internetu. Internet jest tutaj narzędziem wykorzystywanym do kontaktu z klientami, sprzedaży, kontaktu z partnerami biznesowymi, ale obejmuje jednocześnie działania związane z wewnętrznymi procesami w firmie takimi jak produkcja, zarządzanie zapasami, rozwój produktu, finanse, zarządzanie ryzykiem, wiedzą oraz zasobami ludzkimi.

 

Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu e-biznesu powinno odbywać się po wcześniejszej, szczegółowej analizie zagadnień dotyczących zastanowienia się, czy przeniesienie procesów firmy do e-biznesu jest celowe. Trzeba zastanowić się nad użytecznością i efektywnością takich rozwiązań oraz określić ich kosztowność. Należy poddać analizie procesy i określić, które z nich powinny zostać przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Kolejnym etapem jest stworzenie infrastruktury koniecznej dla prowadzenia e-biznesu: komputery, serwery, sieci komputerowe i ich rodzaje, rodzaje oprogramowania.

 

Wśród najczęściej spotykanych modelów biznesowych należy wymienić przede wszystkim:

 

-e-shop – sklep internetowy,

-e-mall – sklep internetowy, w którym można kupić produkty innych, niezależnych sklepów online,

-e-auction – aukcje internetowe,

-e-procurement – elektroniczne zaopatrzenie,

-e-usługi dla przedsiębiorstw – zlecenie outsourcingu usług przez internet, a usługi te prowadzone są również za pośrednictwem sieci,

-wirtualne społeczności,

-platformy współpracy,

-borkerzy informacji,

-dostawcy pełnego pakietu usług – dostawca, który zapewnia za pośrednictwem internetu pełny pakiet usług klientom,

-usługi zaufania – jest to działalność internetowa polegająca na wydawaniu certyfikatów oraz dostarczaniu informacji, które uwierzytelniają osoby lub firmy,

-e-notariusz,

-e - tłumaczenia,

-e-rezerwacje,

-e-learning.   

Tagged Under