Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Mówiąc o roli jaką spełnia IT w przedsiębiorstwach mówimy zasadniczo o dwóch głównych funkcjach nowoczesnych technologii: innowacyjności i funkcji usługowej.

 

Innowacyjność – jest to wykreowanie nowych możliwości rozwoju dla firmy, które bez zastosowania IT nigdy nie mogłyby mieć miejsca. Będzie to więc wprowadzenie nowego produktu na rynek, zyskanie nowego obszaru dla swojej działalność, lub nowych klientów.

 

Funkcja usługowa – pozwala ona na efektywniejsze realizacje obranej przez przedsiębiorstwo strategii. Do działań tego typu można zaliczyć między innymi: automatyzację produkcji, przyśpieszenie produkcji, redukcję kosztów.

Tagged Under