Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

System informatyczny zarządzania jest to system informacyjny, który wykorzystuje techniki komputerowe i informatyczne w celu rozwiązania problemów zarządczych. Są to systemy przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej w firmach.

 

Pełnią one niejako trzy różnorodne funkcje w zarządzaniu:

-pozwalają na analizę danych i planowanie działań w kontekście strategicznym, czyli wykorzystują szeroki zakres informacyjny,

-pozwalają na analizę otoczenia konkurencyjnego firmy, mają więc również aspekt taktyczny,

-pozwalają na podejmowanie analizy i decyzji na poziomie podstawowych działań przedsiębiorstwa i w tym sensie pełnią role operacyjną.

 

Tagged Under