Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Mówiąc najogólniej data science jest to dział nauki zajmujący się procesami naukowymi i systemami wyodrębniania danych z uporządkowanych lub nie uporządkowanych systemów. Jest to analiza ogromnej ilości danych dostarczanych w ramach Big Data. Jest związana z różnymi nowoczesnymi dyscyplinami takimi jak statystyka, uczenie maszynowe czy eksploracja danych.

 

Dla biznesu ma ona ogromne znaczenie gdyż pozwala poddać analizie dane gromadzone w ramach Big Data, zdefiniować najważniejsze z nich, przeanalizować, a następnie wykorzystać w działaniach przedsiębiorstwa.

Tagged Under