Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Transfer technologii to sytuacja, w której na określonych zasadach, między dawcą technologii a nabywcą dochodzi do wymiany:

-wiedzy technologicznej,

-wiedzy organizacyjnej.

 

W literaturze funkcjonują rożne klasyfikacje transferu technologii, mówi się o:

-transferze klasycznym, nazywanym również komercyjnym transferem technologii – gdzie wymiana dokonuje się odpłatnie,

-niekomercyjnym transferze technologi, który jest transferem nieodpłatnym. O takim transferze mówi się między innymi gdy osoba nabywająca wiedzę korzysta z ogólnodostępnych źródeł takich jak internet czy czasopisma branżowe.

Tagged Under