Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Transfer nowych technologii to w dużej mierze wiąże się z koniecznością określenia praw i obowiązków strony, która ma zamiar korzystać z nowych technologii, które wszak objęte są własnością przemysłową w związku z tym istnieje kilka rodzajów umów podpisywanych w momencie podjęcia decyzji o transferze technologii są to:

-umowa o wdrożenie innowacji,

-umowa licencyjna dotycząca praw do korzystania z nowej technologii,

-umowa o przeniesienie prawa,

-umowa leasingu,

-umowa dzierżawy,

-umowa o obciążenie praw podmiotowych własności przemysłowej,

-prawami rzeczowymi ograniczonymi,

-umowa o wspólności prawa,

-umowa franczyzy.   

 

Tagged Under