Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Transfer technologii to zadanie skomplikowane, składające się z wielu etapów oraz pochłaniające czas i zasoby finansowe, jest on jednak przeprowadzany jako inwestycja na przyszłość.

 

Co do zasady w procesie transferu biorą udział dwie strony nabywca i dawca technologii, jednak ze względu na specyfikę transferowanego przedmiotu na różnych etapach transferu pojawiają się dodatkowi uczestnicy tego procesu.

 

Transfer rozpoczyna się od wybrania interesującej firmę technologii, następnie następuje przekazanie projektu wstępnego, a w kolejnej fazie przekazanie projektu właściwego. Cały proces kończy finalizacja transakcji.

Tagged Under