Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Mówiąc ogólnie przedmiotem transferu technologii jest nie tylko technologia, ale również wiedza na temat jej wdrażania oraz innowacji informatycznych czy organizacyjnych jakie związane są z wprowadzeniem takiej technologii, właśnie dlatego często mówi się, że przedmiotem transferu technologii jest innowacja. Zaś mówiąc bardziej szczegółowo przedmiotem transferu informacji jest projekt zawierający wszelkie niezbędne informacje do wprowadzenia transferowanej technologii do praktycznego użycia.

Tagged Under