Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Pytanie o źródła nowych technologii jest w zasadzie pytaniem nie tyle o to, gdzie można je kupić, ale o to skąd się one biorą.

 

Źródła wewnętrzne

Nowe technologie są niekiedy efektem działań prowadzonych w obrębie firmy, oparte są o zasoby własne firmy, Jest to najczęściej wiedza pracowników, oraz badania własne firmy zmierzające do stworzenia nowych technologii.

 

Źródła zewnętrzne

Zewnętrzne źródła, to miejsca poza firmą, z których pochodzą nowe technologie. W tej grupie znajdą się wynalazcy posiadając patent na swój wynalazek, instytuty badawcze, uniwersytety, centra rozwijania nowych technologii, parki technologiczne, komercyjny firmy trudniące się działalnością w rozwijaniu nowych technologi.

Tagged Under