Współczesny biznes rozwija się niezwykle szybko, szybko również zachodzą w nim zmiany, zaś jednym z najważniejszych jego elementów staje się szybki, bezpieczny i łatwy dostęp do informacji, co w dużej mierze ułatwiają nowoczesne wynalazki z zakresu telekomunikacji i biznesu. 

 

 

 „Zadaniem biznesu jest przekształcanie się w innowacje, a więc w nowy biznes

- Peter Drucker -

Prowadząc własną działalność gospodarczą niejednokrotnie natrafiamy na różne okazje do rozwoju czy nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Z drugiej strony nie wykluczone są również problemy związane z rentownością przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach podstawowe pytanie każdego przedsiębiorcy brzmi: Ile właściwie warta jest moja firma? Takie informacje przydają się w szczególności w momencie:

 

 1. - sprzedaży udziałów

 2. - pozyskiwania nowego inwestora

 3. - ubiegania się o kredyt

 4. - czy sprzedaży firmy

 

W celu dokładnego oszacowania wartości firmy zaleca się zatem przeprowadzenie szczegółowego audytu. Sam proces wyceny firmy może być rozumiany w zależności od sytuacji budżetowo-finansowej danego przedsiębiorstwa. Otóż dla przykładu wycen firmy dokonuje się między innymi przy okazji sporządzania sprawozdań finansowych czy kalkulacji mających na celu porównać wyniki naszej firmy w stosunku do wyników spółek giełdowych.

 

 

Metody wyceny firmy

 

Metod wyceny wartości danego przedsiębiorstwa jest stosunkowo wiele. Wśród tych najczęściej stosowanych przez doradców finansowych wymienia się między innymi metody:

 

 • - dochodowe

 • - majątkowe

 • - czy porównawcze

 

 

Metoda dochodowa

 

Proces wyceny firmy w metodzie dochodowej polega na założeniu, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile wynosi suma jego przyszłych dochodów. Możliwość przeprowadzenia analizy opiera się na dostępnych prognozach finansowych z uwzględnieniem biznes planów jak i dotychczasowych budżetów. Do tego wliczają się również źródła dochodu przedsiębiorstwa, sytuacja na rynku, na którym działa firma oraz prognozowane trendy w tym sektorze biznesowym.

 

Wycena przedsiębiorstwa – korzyści

 

Przeprowadzenie profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa może okazać się wyjątkowo korzystnym zabiegiem. Do największych korzyści takiej wnikliwej analizy finansowej zalicza się chociażby:

 

 • - zdobycie informacji na temat kondycji finansowej firmy

 • - pozyskanie informacji na temat pozycji rynkowej i szans na ewentualny rozwój

 • - dokładna wycena udziałów

 • - wzmocnienie pozycji przetargowej na tle konkurencji

 • - możliwość efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem

 • - możliwość skuteczniejszej negocjacji z instytucjami finansowymi (w tym z bankami)

 

 

Metoda majątkowa

 

Założeniem tej metody jest określenie wartości firmy poprzez różnicę między wartością majątku a sumą zobowiązań. Jednak wielu analityków finansowych twierdzi, że metoda ta nie jest do końca wiarygodna. Problemy wynikają między innymi z funkcjonowania tak zwanej „kreatywne” księgowości czy różnego rodzaju obejść podatkowych. W tym celu konieczne okazuje się zatem korzystanie z usług profesjonalnych rzeczoznawców, którzy potrafią dokonać szczegółowej analizy metodą majątkową.

 

Metoda porównawcza

 

W tym wypadku dokonanie wyceny oparte jest na porównaniu do grupy podobnych spółek z wykorzystaniem różnych wskaźników, o czym możemy się przekonać na stronie – wyceny firm. Dotyczy to między innymi:

 

 • - zysku netto

 • - czy kursu giełdowego i liczby akcji

 

W tym celu analitycy posługują się ogólnie dostępnymi danymi jak na przykład publiczne dane spółek giełdowych. Jednocześnie w przypadku tej metody dużym utrudnieniem w przeprowadzeniu dokładnej wyceny może się okazać fakt, iż nie zawsze posiadamy odpowiednia wiedzę o wszystkich czynnikach decydujących o podsumowaniu finansowym przedsiębiorstw.

 

 

Wycena nieruchomości firmy

 

W celu dokonania wyceny nieruchomości konieczne okazuje się zatrudnienie profesjonalnego rzeczoznawcy majtkowego. Więcej o jego uprawnieniach i wszelkich innych regulacjach prawnych dowiemy się wchodząc w link - http://mib.gov.pl/2-567aba47264e3.htm. Z usług wykwalifikowanego i certyfikowanego rzeczoznawcy warto skorzystać zawsze w sytuacji, gdy planujemy uzyskać opinię o wartości nieruchomości. Taka wycena jest konieczna między innymi w przypadku sprzedaży budynku, sporów sądowych czy chęci ustalenia prawidłowych wykokosi opłat z tytuły użytkowania wieczystego.

 

 

Tagged Under